สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 142 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Anna Hu : symphony of jewels : opus 2 / introduction Janet Zapata with Sarah Davis ; text by Sarah Davis ; foreword by François Curiel 41
2 เทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / วิลาวัณย์ อติชาติ และคนอื่น ๆ 32
3 คู่มือการสำรวจแร่ / ปัญญา จารุศิริ 32
4 Proceedings of the third international workshop on gem-materials and modern analytical methods / Edited by Wolfgang Hofmeister 32
5 แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry= Bussiness plan "Margaret Jewelry" / ทิพย์อาภา อชรางกูร 32
6 อู่ทองที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน / เรียบเรียงโดย ภูธร ภูมะธน และบัญชา พงษ์พานิช 32
7 Photoatlas of inclusions in gemstones 23
8 Trend book 2014+ v.11 / Paola De Luca, creative director 23
9 Little dreams in glass and metal : enameling in America 1920 to the present / Bernard N. Jazzar and Harold B. Nelson 23
10 The watch book I / Gisbert Brunner and Christian Pfeiffer-Belli 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?