ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Jewelry marketing joy: an approachable introduction to marketing your jewelry brand / Laryssa Wirstiuk
ชื่อผู้แต่ง Wirstiuk, Laryssa
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ HF 5439.J4 W57 2020
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Pearls: a natural advanced material / Huajun Ruan and X.J. Loh
ชื่อผู้แต่ง Ruan, Huajun
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ TP 983 .R83 2020
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Power, splendour, and diamonds : Denmark's regalia and crown jewels / by Peter Kristiansen ; translated from Danish by Peter Sean Woltemade ; edited by Axel Harms
ชื่อผู้แต่ง Kristiansen, Peter
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ NK 7415.D4 K75 2015
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Representations of animals on Greek and Roman engraved gems : meanings and interpretations / Idit Sagiv
ชื่อผู้แต่ง Sagiv, Idit
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ NK 5565 .S24 2018
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Rocks and minerals / Chris and Helen Pellant
ชื่อผู้แต่ง Pellant, Chris,
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ QE 366.8 .P44 2020
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The 2 carrot ring, and other fascinating jewelry stories / Janet Metz Walter
ชื่อผู้แต่ง Walter, Janet Metz
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ NK 7310 .W35 2020
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Werner's nomenclature of colours : adapted to zoology, botany, chemistry, mineralogy, anatomy, and the arts / byP. Syme
ชื่อผู้แต่ง Syme, Patrick,1774-1845,
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ ND 1510 .S96 2018
วันที่สร้าง 04 มิ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?