วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565 พบ 21 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Bangkok Gems & Jewellery [Journal]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ Journal
ฉบับที่ Vol.35 No.3 (Oct.-Nov. 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (112 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Bangkok Gems & Jewellery [Journal]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ Journal
ฉบับที่ Vol.35 No.4 (December 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (112 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Bangkok Gems & Jewellery [Journal]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ Journal
ฉบับที่ Vol.35 No.2 (September 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (112 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Forbes Thailand [วารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ Vol.9 Issue 5 (October 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (99 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Gem Guide: market driven independent pricing [Journal]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ Journal
ฉบับที่ Vol.41 Issue 1 (Jan.-Feb. 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (70 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Gem Guide: market driven independent pricing [Journal]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ Journal
ฉบับที่ Vol.40 Issue 6 (Nov.-Dec. 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (70 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Harper's Bazaar Thailand [วารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ No.201 (November 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (101 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Harper's Bazaar Thailand [วารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ No.203 (January 2022)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (101 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Harper's Bazaar Thailand [วารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ No.200 (October 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (101 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Harper's Bazaar Thailand [วารสาร]
ห้องสมุด ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เลขหมู่ วารสาร
ฉบับที่ No.201 (November 2021 (Watch&Jewellery))
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2565
ทรัพยากร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (101 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?